เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

ใครกำลังใช้งาน

มี2 คน กำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 296
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1324
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 266547
ประวัติหลวงปู่ทองอินทร์


พระมงคลศีลาจาร (ทองอินทร์ เตชวุฒโฒ)

นามเดิม : ทองอินทร์ ลิ้นทองแก้ว

นามบิดา : พ่อลับแล ลิ้นทองแก้ว

นามมารดา :  แม่เพิ่ม ลิ้นทองแก้ว

ชาติกาล : เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑  ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย

ชาติภูมิ : เกิดที่บ้านสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันคือ    แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บรรพชา : วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๔ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสายไหม โดยมีพระเจ้าอธิการด๊วด ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ เป็นพระอุปัชฌายะ ท่านศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสายไหม ๒ ปี จึงย้ายมาศึกษาต่อที่วัดกลางคลองสี่

อุปสมบท : วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๑ อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดสายไหม โดยมี   พระเจ้าอธิการด๊วด ญาณวโร วัดกลางคลองสี่  เป็นพระอุปัชฌายะ   พระเจ้าอธิการญัติ อุตฺตโม วัดสายไหม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระอธิการหมง วัดลาดสนุ่น  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา :  พ.ศ.๒๔๗๔   มารดาได้นำไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระเจ้าอธิการญัติ อุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดสายไหม

พ.ศ.๒๔๗๙   :   นักธรรมตรี ขณะบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดกลางคลองสี่           

พ.ศ.๒๔๘๕   :   นักธรรมโท และสอบพระกรรมวาจาจารย์ได้ ณ วัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ.๒๔๘๖ :  นักธรรมเอก ในสนามหลวงวัดคลองชัน จังหวัดปทุมธานี         

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๑๕  :  พระครูชั้นประทวน

พ.ศ.๒๕๒๑  :  พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี 

พ.ศ.๒๕๒๔  :  พระธรรมทูตประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.๒๕๒๖  : พระครูสัญญาบัตรชั้นโท

พ.ศ.๒๕๓๐ :  พระอุปัชฌายะ 

พ.ศ.๒๕๓๑ : พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก และ เจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต๒

หน้าที่การงาน

พ.ศ.๒๔๘๒ : สอนนักธรรมที่วัดสายไหม ๑ พรรษา

พ.ศ.๒๔๘๕ :  พระกรรมวาจาจารย์ สอนนักธรรมที่วัดคลองชัน ๑ พรรษา  

พ.ศ.๒๔๘๖ : สอนนักธรรมที่วัดกลางคลองสี่ และที่อื่นๆ                                

พ.ศ.๒๔๘๗-พ.ศ.๒๕๓๒ :  กรรมการคุมสอบนักธรรมสนามหลวง 

พ.ศ.๒๔๘๙  : รองเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.๒๕๑๓  :  รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.๒๕๑๓-พ.ศ.๒๕๓๒  : กรรมการคุมสอบธรรมชั้นนวกภูมิ แต่ละสถานที่ 

พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๕๗ :  เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี  

พ.ศ.๒๕๓๓ :   กรรมการคุมสอบบาลี วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

งานสร้างและพัฒนาวัดกลางคลองสี่

พ.ศ.๒๕๐๙ : ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ควบคุมการก่อสร้างภายในวัด      

พ.ศ.๒๕๑๐ : สร้างถนนทางเท้าเทคอนกรีต ๑ สาย บริเวณหน้าวัด 

พ.ศ.๒๕๑๒ : สร้างศาลาการเปรียญ และ ศาลาดิน ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๑๒ : ถมบริเวณวัดในส่วนที่ลุ่ม

พ.ศ.๒๕๑๖ : ถมที่เพื่อสร้างอุโบสถ

พ.ศ.๒๕๑๘ : สร้างอุโบสถ

พ.ศ.๒๕๒๒ : สร้างถนนเข้าสู่อุโบสถ ๑ สาย

พ.ศ.๒๕๒๕ : สร้างกุฏิทรงไทย ๓ หลัง  สร้างถังน้ำฝน ๕ ใบ

พ.ศ.๒๕๒๖ : สร้างวิหาร ๔ มุมอุโบสถ 

พ.ศ.๒๕๒๘  : สร้างศาลาฌาปนกิจ ๑ หลัง  สร้างมณฑป ๑หลัง    ปฏิสังขรณ์และ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคากุฏิ

พ.ศ.๒๕๓๐ : สร้างเมรุ ๑ ที่ 

พ.ศ.๒๕๓๑: สร้างกุฏิ ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๓๒: สร้างหอลอยหน้ามุข ๑ หลัง  สร้างโรงครัว ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๓๓ : ทพื้นคอนกรีตด้านหน้าทางขึ้นวัด และด้านทิศใต้    สร้างกุฏิ ๓ หลัง  สร้างหอพระไตรปิฎก ๑ หลัง  สร้างศาลาท่าน้ำ ๑ หลัง  สร้างหอระฆัง ๑ หลัง  สร้างหอสรงน้ำ ๑ หลัง

ฯลฯ

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็น "พระครูเจ้าอาวาสวัดราชชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑"


ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ "พระมงคลศีลาจาร" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒"

มรณะภาพเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗