เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันไว้ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

ใครกำลังใช้งาน

มี2 คน กำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ : 296
ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1324
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 266547
เหรียญที่ระลึก “รุ่นสร้างพระปรางค์”

 


เหรียญที่ระลึก “รุ่นสร้างพระปรางค์”

    เป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมสมทบทุนสร้างพระปรางค์ วัดกลางคลองสี่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นเหรียญที่ผู้มีจิตศรัทธารวบรวมทุนทรัพย์สร้างขึ้นแล้วถวายวัดกลาง คลองสี่ จ.ปทุมธานี เพื่อทำพิธีพุทธาภิเษก และทางวัดจะมอบให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างพระปรางค์ ต่อไป

- ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปพระพุทธมหามงคลจักรพรรดิ วัดกลางคลองสี่
- ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปพระมงคลศีลาจาร (หลวงปู่ทองอินทร์ เตชุวุฒโฑ) และมีอักขระ "นะ โม พุท ทา ยะ"

เหรียญรุ่นนี้สามารถเช่าบูชาเพื่อร่วมสร้างพระปรางค์ได้ที่วัดกลางคลองสี่ เท่านั้น รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ทางวัดนำไปสร้างพระปรางค์ต่อไป

     สร้างเมื่อ พฤศจิกายน 2555 และได้ถวายวัดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ขณะนี้ได้เปิดให้เช่าบูชาแล้ว

ภาพพระปรางค์ที่กำลังสร้าง (ภาพเมื่อ ตุลาคม 2555)

เหรียญรุ่นนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างถวายดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณณัฐวัฒน์ - คุณรัชฎาพันธ์ - คุณชานนท์ - ด.ญ.ศุภรัสมิ์ เต็มไชยวณิช ร่วมสร้าง 1,037 เหรียญ , ออกแบบและสมทบทุนสร้างบล็อก

2. คุณ ธีร์ ฉลาดแพทย์ ร่วมสร้าง 67 เหรียญ

3. นางว่วยลั้ง แซ่อึ้ง และลูกหลาน ร่วมสร้าง 200 เหรียญ

4. คุณชฏารัตน์ บริบูรณ์ ร่วมสร้าง 14 เหรียญ

5. คุณไพโรจน์-คุณศิรดา จังชัยศิริวัฒนาและครอบครัว ร่วมสร้าง 100 เหรียญ

6. คุณกอบชัย-คุณดรุนี ยิ่งแจ่มศิริและครอบครัว ร่วมสร้าง 100 เหรียญ

7. คุณนิวัฒน์-คุณสิริกุล เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว ร่วมสร้าง 100 เหรียญ

8. คุณก๊กจุ่น-คุณสิริรัตน์ แซ่จัง และครอบครัว ร่วมสร้าง 100 เหรียญ

9. คุณประสิทธิ์-คุณฐิตินันท์-ด.ญ.พัทธนันท์-ด.ญ.ปภานัน วิริยะธนิต ร่วมสร้าง 200 เหรียญ

10. คุณนฤมล ชัยสดมภ์ ร่วมสร้าง 14 เหรียญ

11. คุณแม่เจษฎาพร เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว 100 เหรียญ

12. คุณสุรเดช-คุณมรกต เกียรติพัฒนาชัย 100 เหรียญ

13. คุณสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว 100 เหรียญ

14. คุณกัญจณัฐฑ์ ตั้งภาณุทัตและครอบครัว 100 เหรียญ

15. คุณสุชาดา เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว 100 เหรียญ

16. คุณทนงศักดิ์-คุณกรรณิกา หาญประยงค์และครอบครัว 100 เหรียญ

17. คุณอำนวย-คุณทิพวรรณ นาคบุรินทร์และครอบครัว 100 เหรียญ

18. คุณอชิรา รังสิมารชากุล และครอบ 100 เหรียญ

19. คุณพิชัย คุณากรนิรันดร์ และครอบครัว , คุณรัตธนา เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว , คุณสมชาย สุขภัณฑ์ , คุณวาสนา เกียรติพัฒนาชัย 200 เหรียญ

20. คุณแสงชัย โล้วมั่นคง และครอบครัว 200 เหรียญ

21. คุณวิชัย – คุณพรทิพย์ ผลพานิชเจริญ และครอบครัว 100 เหรียญ

22. คุณศักดิ์ชัย-คุณไข่มุก เกียรติพัฒนาชัยและครอบครัว 100 เหรียญ

23. คุณเอกราช-คุณเกียวน้อย ตั้งเจริญพาณิชย์ และครอบครัว 30 เหรียญ

24. คุณสุภาพรรณ เกียรติพัฒนาชัย และครอบครัว 50 เหรียญ

25. คุณอรุณ – คุณณัฐนรี จันทร์อำรุง 34 เหรียญ

25. คุณจิงกิม แซ่แต้ – คุณหมุยอี๊ แซ่ลี้ และครอบครัว 100 เหรียญ

26. คุณดารารัตน์ แซ่อุย 50 เหรียญ

27. คุณเปี่ยมสุข ขุณบันดาลและครอบครัว 50 เหรียญ

28. คุณศิริวรรณ ศรีขจรลาภ – คุณศิลป์ชัย ศรีขจรลาภ 400 เหรียญ

29. คุณพิชญา แซ่โค้ว 20 เหรียญ

30. คุณวิไลวรรณ แซ่โค้ว 20 เหรียญ

31. คุณกาญจนา แซ่โง้ว 20 เหรียญ

32 คุณสมเกียรติ – คุณนภาพร อมรชัยตระกูล และครอบครัว 20 เหรียญ

33. ผู้ร่วมพิมพ์หนังสือกับ ธ.ธรรมรักษ์ 80 เหรียญ

34. แม่ติิ๋ว - คุณแว่น - คุณแมว และครอบครัว 47 เหรียญ

35. หินกองซุปเปอร์มาร์ท , คุณอุดมศักดิ์-คุณพณาวรรณ ยิ่งแจ่มศิริ , คุณนรวีร์ - คุณมานะชัย - คุณวิวัฒน์ - คุณรุ่งนิภา - ด.ช.พีรพล - ด.ช.รุ่งเกียรติ ยิ่งแจ่มศิริ , คุณรพีพรรณ นราสวัสดิ์ จำนวน 400 เหรียญ

36. คุณลั่นทม ทรัพย์ ปีกขาว และครอบครัว 67 เหรียญ

37. คุณป้าขำ ทองแก้ว 2 เหรียญ

38. คุณธรรมนูญ เต็มไชย 100 เหรียญ

39. นางเชือบ เต็มไชย 19 เหรียญ

40. คุณพวงรัตน์ ขวดพุดทรา 100 เหรียญ

41. คุณอร (มินิมาร์ทเซียร์) 19 เหรียญ

 

รวมทั้งสิ้น 5,000 เหรียญ